Regulamin

Wstęp

 1. Sklep internetowy pracowni DAMA Couture działający pod adresem www.damacouture.pl (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą Adrian Latoszek, ul. Lebiodowa 13b/1, 04-674 Warszawa, Polska, NIP 952-192-94-01. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
 2. Sklep sprzedaje produkty DAMA Couture sp. z o.o., ul. Lebiodowa 13b/1, 04-674 Warszawa, Polska, NIP 952-222-75-23, KRS 0000969849 (dalej jako "DAMA Couture").
 3. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") wydany jest w celu określenia zasad korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży, rejestracji konta, wysyłki, płatności oraz dokonywania zwrotów przez klientów Dama Couture (zwanych dalej "Klientami").
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Obowiązujący Regulamin dostępny jest w zakładce "Regulamin" umieszczonej w dolnej części strony internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez uprzedzenia. Regulaminu obowiązuje od momentu publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Dane kontaktowe z obsługą Sklepu oraz DAMA Couture zamieszczone są w zakładce "Kontakt" umieszczonej w dolnej części strony internetowej Sklepu. Adresem korespondencyjnym DAMA Couture jest ul. Lebiodowa 13b/1, 04-674 Warszawa oraz adres poczty elektronicznej [email protected]
 6. Sklep zapisuje na urządzeniu dostępowym (np. komputer, telefon, tablet) Klienta pliki cookies (ciasteczka), o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej Klienta. Pliki te używane są do przechowywania informacji niezbędnych w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Sklepu (np. zapisywania preferencji przeglądania). To które pliki i w jaki sposób zostaną zapisane na urządzeniu dostępowym Klienta zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki internetowej Klienta.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są niepowtarzalne i ich poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się między sobą. Zdjęcia i prezentacje video oferowanych produktów są mają charakter informacyjny i służą jedynie prezentacji przykładowych modeli. Na wygląd i kolor produktów na stronie internetowej Sklepu zasadniczy wpływ mają także ustawienia urządzeń dostępowych Klienta (np. laptop, telefon lub tablet), za co Sklep nie przyjmuje odpowiedzialności.

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Prezentowany w Sklepie katalog produktów DAMA Couture nie stanowi oferty handlowej i ma jedynie charakter informacyjny. Zamieszczone na stronie Sklepu ceny są zaproszeniem do składania zamówień (ofert).
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Zamówienie w Sklepie może zostać złożone przez osoby fizyczne, które ukończyły trzynasty (13) rok życia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera produkt na stronie internetowej Sklepu określając w szczególności jego rozmiar, liczbę sztuk lub inne informacje wynikające ze specyfiki danego produktu (jeżeli ma to zastosowanie).
 5. Złożenie zamówienia wymaga "dodania" produktu do "Koszyka", przejście na stronę "Koszyk", wybranie opcji wysyłki, "Zamawiam", a następnie wypełnienie formularza dostawy, wybrania sposobu płatności, akceptacji Regulaminu i zatwierdzenia zamówienia odnośnikiem "Potwierdzam i zamawiam".
 6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia odnośnikiem "Potwierdzam", Klient ma możliwość dokonywania w nim zmian.
 7. W wyjątkowych przypadkach, po zatwierdzeniu zamówienia, ale przed rozpoczęciem jego realizacji przez DAMA Couture, Klient będzie miał możliwość wycofać złożone zamówienie kontaktując się z obsługą Sklepu drogą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych z zakładki "Kontakt" umieszczonej w dolnej części strony internetowej Sklepu.
 8. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta odnośnikiem "Potwierdzam" oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży z DAMA Couture na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią tej umowy sprzedaży. Zatwierdzając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a w szczególności z możliwością odstąpienia do Umowy i rezygnuje z możliwości negocjacji indywidualnych warunków tej umowy.
 9. Złożenie zamówienia przez jest równoznaczne z upoważnieniem DAMA Couture do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on komunikat potwierdzenia złożenia zamówienia. Komunikat ten stanowi potwierdzenie otrzymania przez DAMA Couture oferty Klienta.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy DAMA Couture a Klientem dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez DAMA Couture. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci internet.
 12. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez DAMA Couture następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania oferty.
 13. DAMA Couture zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty Klienta bez podania przyczyny. Odmowa ta zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania oferty.
 14. DAMA Couture zastrzega sobie prawo do kontaktu się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu, w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 15. DAMA Couture informuje, że  realizacja zamówień następuje według kolejności złożenia ofert zawarcia umowy sprzedaży, stąd może się zdarzyć, że zapas danych produktów lub materiałów (np. koronek) zostanie wyczerpany przed tym jak stosowna informacja pojawi się na stronie Sklepu. W takim przypadku, obsługa Sklepu niezwłocznie podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia.

Dostawa produktów

 1. Termin realizacji zamówienia umieszczony w karcie produktu jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki.
 2. Przewidywany czas dostawy to jeden (1) dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia podany jest na karcie każdego produktu. W przypadku sukien ślubnych termin ten wynosi 6-16 tygodni, w przypadku sukienek i innych produktów jest to 2-4 tygodni.
 3. DAMA Couture nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn niezawinionych przez DAMA Couture, w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.
 4. Dostawa produktów dokonywana jest przez przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z właściwymi dla nich regulaminami zawierającym, między innymi, terminy i sposób dostawy. Regulaminy przewoźnika, z usług których korzysta Sklep jest dostępny na stronie https://inpost.pl/regulaminy. Akceptacja Regulaminu oznacza także akceptację regulaminu przewoźnika obsługującego wybrany przez Klienta sposób dostawy.
 5. Opłaty za dostawę produktów zależą od wybranego sposobu dostawy i podawane w procesie składania zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym DAMA Couture (lub dostawcy płatności natychmiastowych) płatności z tytułu ceny sprzedaży i opłat za dostawę produktów.
 7. Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu podczas doręczenia przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę (o ile ma to zastosowanie). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu. Klient będący konsumentem powinien dokonać tych samych czynności.
 8. Po potwierdzeniu płatności, na adres e-mail Klienta przesyłany jest tzw. eko-paragon, który stanowi dowód zakupu na potrzeby zwrotów albo wymiany. Dowodem zakupu jest także e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

Formy płatności i ceny

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności ceny: (i) przelewem bankowym (przelew standardowy); (ii) przelewem natychmiastowym z wykorzystaniem pośrednika  Blue Media albo Przelewy24 (przelew natychmiastowy, płatność ); (iii) płatności kartą VISA albo MasterCard z wykorzystaniem pośrednika Blue Media albo Przelewy24; płatności poprzez BLIK; (iv) płatności poprzez Google Pay albo (iv) płatnością poprzez serwis transakcyjny PayPal.
 3. Po wybraniu określonej formy płatności, Klient otrzyma komunikat z danymi do wykonania przelewu bankowego albo zostanie przekierowany na stronę pośrednika lub serwisu transakcyjnego PayPal, gdzie otrzyma dalsze instrukcje w zakresie płatności.
 4. DAMA Couture zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Ceny produktów obowiązujące podczas zatwierdzenia zamówienia odnośnikiem "Zamawiam", pozostają dla Klienta wiążące.
 5. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie (2) dni od złożenia zamówienia zostaną uznane za niebyłe.

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem ("Konsument") przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres czternastu (14) dni, bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając DAMA Couture oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie takie musi zostać złożone na formularzu dołączonym do produktu. Formularz ten można także pobrać w zakładce "Zwroty albo wymiany" Sklepu. Wymagana jest także stosowna informacja mailowa na adres: [email protected]
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które przygotowane są według specyfikacji Konsumenta, w szczególności zostały uszyte według wymiarów podanych przez Konsumenta (rozmiar "Szycie miarowe") lub zmodyfikowane na jego życzenie.
 5. Termin na odstąpienie od umowy upływa wraz z upływem czternastu (14) dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, odbierającą produkt dla Konsumenta) wejdzie w posiadanie produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument bez zbędnej zwłoki (ale nie później niż w terminie siedmiu (7) od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu) zobowiązany jest odesłać produkt na adres DAMA Couture, ul. Antoniego Malczewskiego 24, 02-611 Warszawa, na własne ryzyko i koszt.
 7. DAMA Couture może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwróconego produktu.
 8. DAMA Couture bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od otrzymania zwróconego produktu) zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę. Środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy podany przez Konsumenta na formularzu zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą DAMA Couture dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 9. W razie odstąpienia do umowy, produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji produktu. W szczególności, usunięcie metek lub innych elementów będących częścią składową produktu oznacza zmniejszenie jego wartości.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna (np. stercząca niteczka).
 11. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

Reklamacje

 1. DAMA Couture ma obowiązek wydanie Klientowi będącego konsumentem produktu wolnego od wad.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientem będącym konsumentem, DAMA Couture ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) produktu. W przypadku umów zawieranych z Klientem nie będącym konsumentem, odpowiedzialność DAMA Couture z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tego tytułu w terminie siedmiu (7) dni od dnia stwierdzenia wadliwości produktu (dalej jako "Reklamacja").
 4. Reklamację zgłasza się drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] Wadliwy produkt, Klient ma obowiązek dostarczyć na adres DAMA Couture, ul. Antoniego Malczewskiego 24, 02-611 Warszawa.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest przez DAMA Couture w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania Reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia opisu przyczyn uzasadniających Reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 7. Za wadę fizyczną produktu nie uznaje się niezgodności wynikających z ustawień sprzętu komputerowego Klienta (np. wadliwie odzwierciedlony odcień koloru produktu). Reklamacja nie zostanie uznana również w przypadku przebarwień oraz uszkodzeń mechanicznych wynikających z używania produktów w niewłaściwym rozmiarze.
 8. DAMA Couture odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch (2) lat od momentu doręczenia produktu Klientowi. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie jednego (1) roku od momentu doręczenia produktu, Klient ma obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu.
 9. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego (1) roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch (2) lat od momentu wydania produktu.
 10. Produkty DAMA Couture sprzedawane przez Sklep nie są objęte gwarancją producenta.

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep i DAMA Couture danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówień, realizowania obowiązków wobec organów państwowych oraz informowania Klienta o nowościach i promocjach w Sklepie. Polityka Prywatności Sklepu DAMA Couture (zakładka "Polityka prywatności") stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją złożonego zamówienia, realizowania obowiązków wobec organów państwowych oraz informowania Klienta o nowościach i promocjach w Sklepie.
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Pozostałe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby DAMA Couture.
 3. DAMA Couture zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
 4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.
 6. Klient przesyłają elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. zdjęcia wizerunkowe), w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej łącznie jako "Treści"), udziela DAMA Couture niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci internet) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, której aktualne brzmienie dostępne jest w internetowym systemie aktów prawnych znajdującym się pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

 

 

Newsletter
Chcesz mieć dostęp do prywatnych wyprzedaży i kuponów rabatowych?

Zapisz się do newslettera!
PRZYMIARKI
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium