Ślub jednostronny - czym różni się od tradycyjnego?

Miłość nie zna granic, prawda? Wydaje się to coraz wyraźniej zauważać nawet kościół katolicki, który dopuszcza możliwość przeprowadzania ceremonii przysięgi małżeńskiej w jego murach, obowiązującej tylko jedną stronę. Ślub jednostronny co to? Ślub jednostronny problemy, które napotkasz? Ślub jednostronny dokumenty, jakie potrzebujesz? Przeczytaj, dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze.

Ślub jednostronny co to?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba niewierząca zakochuje się w wierzącej. Uczucie jest tak silne, że chcecie przypieczętować je małżeństwem. Złożyć przysięgę i zorganizować huczne wesele. Jedno z Was jest praktykującym katolikiem i pragnie wychować dzieci w swojej wierze. Drugie jest osobą niewierzącą lub innej wiary. Żeby ta pierwsza mogła przystąpić do ślubu kościelnego, ta druga musi się z tym pogodzić i uznać normy prawa kanonicznego kościoła katolickiego. Bez tej zgody ślub jednostronny nie jest możliwy. Ślub jednostronny to ślub, który wymaga poświęcenia i zrozumienia jednej strony wobec drugiej, jest więc przy tym wyrazem wielkiej miłości i wyrozumiałości. Tym bardziej, że ceremonia taka może odbyć się wyłącznie w jednym kościele. Jeśli ktoś z Was jest np. wyznania prawosławnego, ślubu jednostronnego nie można powtarzać w cerkwi. Tylko jedno z Was złoży przysięgę wobec Boga.

Ślub jednostronny z ateistą i osobą odmiennej wiary

Ślub jednostronny to ślub, który można dzisiaj wziąć z niemal każdą osobą, która nie jest praktykującym katolikiem. Odbywa się on podczas tradycyjnej mszy, podczas której osoba wierząca składa przysięgę. Ślub jednostronny przysięga osoby niewierzącej? Wypowiada ona wersję skróconą, pozbawioną znamion wiary katolickiej. Przystąpienie do ślubu musi być akceptowane przez obie strony. Z kim katolik, według prawa kanonicznego, może wziąć ślub kościelny jednostronny?:

  • z ateistą, czyli osobą niewierzącą. Wychowywaną w środowisku ateistycznym, bądź z apostatą, czyli osobą, która została ochrzczona, ale potem zdecydowała się odejść z kościoła,
  • z osobą, która przyjęła chrzest, ale wyznającą inną wiarę: luterańską, prawosławną, anglikańską,
  • z osobą nieochrzczoną i zupełnie innego wyznania, np. judaistycznego czy muzułmańskiego (ta możliwość istnieje od niedawna i jest dużym kompromisem wynikającym z potrzeb współczesności). Małżeństwa zawarte jednostronnie nazywane są w prawie kościoła katolickiego sakramentem małżeństwa mieszanego. Ślub jednostronny formalności z tym związane zawarte są w dokumencie opublikowanym przez Episkopat Polski w 1986 roku.

Ślub jednostronny z rozwodnikiem

Ślub jednostronny z rozwodnikiem? Niestety w tym przypadku sytuacja się komplikuje, choć nie jest powiedziane, że ślub kościelny nie jest możliwy w ogóle. Prawo kanoniczne kategorycznie zabrania zawarcia ślubu jednostronnego czy jakiegokolwiek innego kościelnego w przypadku, gdy któreś z Was brało ślub kościelny i się rozwiodło. Jeśli był to jedynie ślub cywilny, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie. Zawarcie małżeństwa jest wówczas możliwe. Kościół traktuje uroczystość i ceremonię ślubu kościelnego jako trwającą aż do ustania życia jednego z małżonków nawet, jeśli formalnie się oni rozwiodą. Póki nas śmierć nie rozdzieli jest w tym przypadku dokładnie tym, jak jest on traktowany przez prawo kanoniczne. Możliwe pozostaje oczywiście uzyskanie kanonicznego stwierdzenia nieważności małżeństwa, są nawet dzisiaj adwokaci specjalizujący się w tego typu sprawach, jednak procedura trwa lata i nigdy nie wiadomo, jaki będzie ostateczny wyrok. Nieformalnie nie da się tego załatwić, więc w ostateczności możecie wziąć najpierw ślub cywilny, cierpliwie czekać na unieważnienie i po jego uzyskaniu wziąć jednostronny ślub kościelny.

Ślub jednostronny dokumenty, których potrzebujesz

Ślub jednostronny przysięga to jest moment, w którym osoba wierząca zobowiązuje się do wychowywania dzieci w wierze katolickiej. Do ochrzczenia ich i kultywowania w domu przykazań oraz kalendarza katolickiego, a także do regularnego uczestniczenia w mszach świętych. Słowa te wypowiadane są publicznie w kościele, więc to z Was, które nie jest katolikiem, musi się na to wcześniej zgodzić. Ślub jednostronny formalności właśnie tego dotyczą. By bowiem zawrzeć taki ślub potrzebujecie uzyskać dyspensę u biskupa. Jej podstawą jest dokument, który podpisuje osoba niewierząca lub innowierca, a w którym zobowiązuje się po pierwsze do nieutrudniania współmałżonkowi praktykowania jego wiary, po drugie zaś umożliwi wychowywanie dzieci w wierze katolickiej. Co ważne, biskup może odmówić zezwolenia na ślub, jeśli uzna, że dokumentacja nie jest wystarczająca. Na co więc trzeba zwrócić szczególną uwagę? Na to, by z pełnym przekonaniem zapewnić przedstawicieli prawa kanonicznego o swojej szczerej gotowości przyjęcia tych określonych warunków. Osobę wierzącą z kolei obowiązują takie same procedury, jak w przypadku tradycyjnego ślubu kościelnego. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Przeczytaj nasz artykuł: Ślub kościelny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Ślub jednostronny nauki przedmałżeńskie

Ślub jednostronny nauki przedmałżeńskie? Obowiązują one wyłącznie osobę formalnie biorącą ślub kościelny. I jest to warunek konieczny, podobnie, jak dostarczenie świadectwa ukończenia katechezy. Osoba wierząca z małżeństwa mieszanego podlega dokładnie tym samym procedurom, co w przypadku małżeństwa obu stron. Ta druga zaś pełni w gruncie rzeczy rolę towarzyszącą. Nie bierze więc ona udziału w żadnych przygotowaniach do religijnej ceremonii. Po prostu musi być obecna po wcześniejszym uzyskaniu wspomnianej dyspensy. Nie przystępuje do spowiedzi poprzedzającej mszę świętą i nie przyjmuje komunii świętej. Przejdźmy teraz do kwestii samej organizacji. Zaproszenia na ślub jednostronny, ceremonia, wesele – czy czymś się różnią?

Jak zorganizować ślub jednostronny?

Zaproszenia na ślub jednostronny nie muszą się specjalnie różnić od tych na ślub tradycyjny. Jednak jeśli drugiej stronie zależy na tym, by podkreślić brak aktywnego uczestnictwa jednej ze stron, warto to zrobić. Może się bowiem okazać, że tego oczekuje rodzina. Tak może być w przypadku, gdy organizujemy ślub jednostronny z ateistą wychowywanym w tym duchu. Lub z innowiercą. Z pewnością należy uszanować oczekiwana drugiej strony i jej rodziny. Ślub katolicki jednostronny przebiega podobnie, jak w przypadku tradycyjnego. Może być krótką ceremonią lub połączony z mszą świętą. Dopuszcza się czasem udział w niej duchownego niekatolickiego, który może przeczytać wybrany przez siebie fragment Pisma Świętego. Suknie ślubne oczywiście nie różnią się niczym, choć może zechcesz wybrać coś bardziej stonowanego, np. proste suknie ślubne, jeśli uznasz, że bardziej będą pasować na ślub mieszany. Wesele również możecie zorganizować dokładnie tak samo, jak wyglądają wszystkie inne. Nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Ślub kościelny jednostronny zalicza się jak zwykły?

Ślub katolicki jednostronny jest traktowany przez kościół katolicki jako sakrament. Osoba wierząca składa tradycyjną, dyktowaną przez Prawo Kanoniczne przysięgę kończącą się słowami: „Tak mi dopomóż Panie Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Tych słów nie wypowiada oczywiście ateista czy innowierca, a jego przysięga jest podobna do tej składanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. I tak, ślub kościelny jest jak najbardziej formalnie traktowany jak zwykły. Po jego zawarciu jesteście w świetle litery prawa małżeństwem i przysługują Wam związane z tym przywileje i obowiązki.

Możesz jeszcze zadawać sobie pytania ślub jednostronny a rozwód? Jak przekonać partnera do swojej potrzeby wzięcia ślubu kościelnego?

Ślub jednostronny problemy – najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz jeszcze krótkie porady i odpowiedzi na problemy, z którymi możesz się zetknąć w przypadku ślubu mieszanego:

Jak rozmawiać z partnerem o ślubie jednostronnym?

Co jest ważniejsze – miłość czy światopogląd? Pozornie może się wydawać, że miłość zwycięży każdą przeszkodę. Fakt jednak pozostaje faktem, że kwestie wiary lub przeciwnie – niewiary, mogą by naprawdę istotne. Jeśli jesteś wierząca, a Twój partner nie to oczywiście spróbuj mu opowiedzieć o tym, jakie to jest dla Ciebie ważne i fakt, że chcesz wychować swoje dzieci na katolików. Nie czyń jednak z tego nigdy warunku koniecznego do zawarcia małżeństwa. Daj partnerowi czas na zastanowienie się, przemyślenie całej sprawy. Jeśli to on jest katolikiem, a Ty nie – pozwól mu na przedstawienie swoich argumentów. Tak czy siak oboje musicie się na taki krok świadomie i z przekonaniem zgodzić. Ślub cywilny dzisiaj może być równie odświętny i niezwykły, jak kościelny. Może potrzeba na tę decyzję więcej czasu?

Jak uzyskać dyspensę od biskupa?

Jedno wynika z drugiego, jeśli strona niewierząca zrozumie argumenty wierzącej, dużo łatwiej będzie Wam napisać szczery dokument prezentujący Wasze poglądy. Nie zapomnijcie tylko, że mają się tam znaleźć wypunktowane wszystkie zgody niewierzącego partnera wskazane w Prawie Kanonicznym.

Ślub jednostronny a rozwód?

Stronę wierzącą obowiązują takie same zasady, jak w przypadku ślubu kościelnego zwykłego, natomiast niewierząca osoba otrzyma rozwód bez konieczności przechodzenia procedur unieważnienia w kościele.